Finał XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności dzięki stabilności zatrudnienia, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe
Jak podkreślał prezydent podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, nagrody te są szczególnie ważne, bo to pracownicy zgłaszają swojego pracodawcę do konkursu.
 
  Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się również:  
 „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku