W dniu 11 maja w Teatrze Dramatycznym w Płocku jak co roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni; uczestniczyło w nim blisko 400 osób. Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano rok 2011, podjęto szereg uchwał, a także wręczono nagrody: m.in. nagrodę „Subiekt” oraz dyplomy uznania. Statuetki „Subiekt” w poszczególnych kategoriach otrzymali: Najlepszy Klient Spółdzielni – pani Urszula Remiś, Zasłużony Członek Spółdzielni - pan Zenon Kłobukowski, Za całokształt pracy zawodowej wyróżniona została pani Janina Piotrowska. "Najlepszy Sklep Roku" - nominowano cztery placówki: sklep 3, sklep 22, sklep 33 i sklep 50. Subiekta w otrzymała w tym roku Załoga Sklepu nr 3. Dyplomy Uznania za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymały pracownice Piekarni nr 10, pani Elżbieta Cyran i pani Barbara Gąsiorowska. Dyplomy otrzymały również laureatki plebiscytu współorganizowanego przez Spółdzielnię i Katolickie Radio Płock "Najmilszy sprzedawca". I miejsce pani Maria Kowalik, Sklep nr 126 II miejsce Danuta Goc, Sklep nr 257 III miejsce Beata Lakowska, Sklep nr 116.