12.12.2012 r. odbyła się Wigilia Spółdzielcza w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, w której udział wzięło około 180 osób. Uroczystość poprowadził Pan Mariusz Pogonowski. Popłynęły życzenia i ciepłe słowa dla pracowników Spółdzielni i ich rodzin, od Zarządu Spółdzielni Pana Krzysztofa Chojnackiego, Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Waśniewskiego i Przewodniczącej Związków Zawodowych Pani Ali Dankiewicz. Wieczór umiliły nam koleżanki z 5 Płockiej Drużyny Harcerek im. dh. Anny Jenke, które zaśpiewały kilka kolęd.