W dniu 26 kwietnia w Teatrze Dramatycznym w Płocku jak co roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano rok 2012, podjęto szereg uchwał, a także wręczono nagrody: m.in. nagrodę „Subiekt” oraz dyplomy uznania. Statuetki „Subiekt” w poszczególnych kategoriach otrzymali: Zasłużony Członek Spółdzielni - pani Krystyna Pawłowska i pani Janina Wróblewska. Za całokształt pracy zawodowej wyróżniona została pani Wiesława Milewska. Dyplomy Uznania za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, za wieloletnią, nienaganną pracę w branży piekarskiej na rzecz tworzenia dobrego wizerunku Spółdzielni otrzymała pani Mariola Ceglewska i pan Sławomir Pawłowski. "Najlepszy Sklep Roku" - nominowano cztery placówki: sklep 7, sklep 70, sklep 121 i sklep 126.