18.06.2014 r. w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni PSS Zgoda w Płocku. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto szereg uchwał, wybrana została Rada Nadzorcza na lata 2014-2018 oraz wręczono nagrody ,,Subiekt 2014'' i dyplomy uznania. Statuetkę ,,Subiekt 2014'' otrzymali: Zasłużony Członek Spółdzielni - Pani Teresa Guzanek Za Całokształt Pracy Zawodowej - Pani Bożenna Kaczorowska Sklepy o najlepszych parametrach: s-132, s-116, s-102   Wyróżnieni pracownicy: Artur Zwierzchoski - pracownik piekarni Teresa Wrześniewska - pracownik piekarni Piotr Olczak - pracownik piekarni Michał Winnicki - pracownik piekarni