W dniu 15 maja 2015 roku odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie „Społem” PSS „Zgoda” w Płocku. Na zgromadzenie przybyło 376 członków.  W czasie obrad wielokrotnie zgromadzeni podkreślili doniosły charakter 145-lecia Spółdzielni. Gośćmi zaproszonymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą byli: Pani Danuta Mioduszewska – Dyrektor Biura Doradztwa i Lustracji w Krajowym Związku Rewizyjnym „Społem” oraz Pan Jerzy Rybicki - Prezes KZRSS „Społem”. W czasie obrad uhonorowano także pracowników szczególnie zasłużonych dla Spółdzielni. Pani Małgorzata Bartnik otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego”. Odznaczeniem  „Zasłużony dla Społem” wyróżnione zostały : Pani Elżbieta Cyran Pani Alina Dankiewicz Pani Joanna Dąbrowska Pani Honorata Dymek – Dymkowska Pani Danuta Janicka Pani Bożenna Kaczorowska Pani Marianna Kozakiewicz Pan Roman Machała Pani Grażyna Marcinkowska Pani Wiesława Milewska Pan Jerzy Morozow Pani Alicja Piotrowska Pani Teresa Purc Pani Irena Rozbicka Pani Hanna Rutkowska Pani Anna Siołek Pani Irena Szczutowska Pani Grażyna Wojewódzka Pani Maria Wysibirska. Obrady Walnego Zgromadzenia uświetnił występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” . Wszyscy zaproszeni poczęstowani zostali jubileuszowym tortem.