20 maja 2016 roku w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Zgoda '' w Płocku. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, jednym z najważniejszych momentów Zgromadzenia było przyznanie i uhonorowanie zasłużonych członków Nagrodą „Subiekt”. Wyróżnione zostały:
  1. Pani Krystyna Budek oraz Pani Jadwiga Ners – Członek Spółdzielni
  2. Pani Joanna Dąbrowska, Pani Zofia Jaworska, Pani Halina Pankowska – całokształt pracy zawodowej
  3. Załoga sklepu nr 43.