25 kwietnia 2019 roku w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Zgoda '' w Płocku. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, jednym z najważniejszych momentów Zgromadzenia było wręczenie Dyplomów Uznania i Nagród „Subiekt”. Wyróżnione zostały następujące osoby:
  1. Pan Władysław Zbigniew Leśniowski – Zasłużony Członek Spółdzielni
  2. Pani Danuta Chlewińska, Krystyna Ciarcińska, Wanda Odbierzychleb i Barbara Kuszpit – za całokształt pracy zawodowej
  3. Załoga sklepu nr 3, Załoga Sklepu nr 70, Załoga Sklepu nr 109 - za wysokie parametry sprzedażowe.