W 2019 roku Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda w Płocku została laureatem konkursu

ORŁY HANDLU