Historia

skl1„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku jest jedną z trzech najstarszych Spółdzielni Spożywców w Polsce, działa nieprzerwanie od 1870 roku. W pierwszych latach swojej działalności na mieszkańców Płocka czekały dwa pierwsze sklepy, z których jeden przy ul. Kolegialnej 1 istniał aż do lat 90 dwudziestego wieku. Przełom wieków dla Spółdzielni okazuje się przychylny. Starania i praca Zarządu przynoszą systematyczny wzrost liczby członków do 800. Dzięki rozważnym i mądrym posunięciom władz „Zgody”, przetrwała ona burzliwy okres rewolucji 1905r. i lata I wojny światowej.

W 1911 zakupiono kamienicę (obecnie przy ul. Sienkiewicza), gdzie do dziś mieści się siedziba Zarządu i administracji Spółdzielni. W 1928 dzięki pomocy ówczesnych władz miasta, „Zgoda” buduje pierwszą w mieście nowoczesną piekarnię mechaniczną nr 1, w której do 2011 roku wypiekane było pieczywo tradycyjnymi metodami i staropolską recepturą. Podczas okupacji zarządcami Spółdzielni zostają Niemcy. W „Zgodzie” zaczyna działać konspiracyjny Zarząd, którego celem była ochrona pracowników „Zgody” przed prześladowaniami oraz pomoc płocczanom więzionym w obozach. W tydzień po wyzwoleniu uruchomiono pierwsze siedem sklepów wraz z piekarnią.

zgodaPo wojnie „Zgoda”, wobec masowego „upaństwowienia” i centralizacji spółdzielni, w coraz większym stopniu traci samodzielność. Wprowadza się bardzo szczegółowe planowanie, a wszystkie wskaźniki ekonomiczno-gospodarcze narzucane są odgórnie. W 1976 roku w wyniku reorganizacji handlu, „Zgoda” musi przekazać na rzecz sektora państwowego kilkanaście sklepów oraz część usługową. W 1983 roku ponownie odzyskuje samodzielność, uchwala nowy statut i reaktywuje Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Zgoda”.

Od 1870 do obecnych czasów płocka „Zgoda” mimo wielu niedogodności historycznych, konsekwentnie się rozwija poprzez unowocześnianie struktur administracyjnych oraz swoich placówek sprzedażowych. Obecnie posiada 25 sklepów, które oferują szeroki asortyment artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Sklepy funkcjonują we wszystkich osiedlach dobrze służąc mieszkańcom naszego miasta. Prowadzi nadal działalność w zakresie produkcji pieczywa, które cieszy się wśród mieszkańców Płocka dużym uznaniem ze względu na wysokie walory smakowe, osiągane dzięki tradycyjnym technologiom. Od prawie półtora wieku historia Spółdzielni nierozerwalnie splata się z losem miejscowej społeczności i jest najlepszym świadectwem zachowania tożsamości mimo różnych przeciwieństw dziejowych.