Misja

„Historia i tradycja zobowiązują”

    • zadowolenie Klientów jest naszą najwyższą wartością
    • działamy na rzecz lokalnej społeczności, członków i pracowników Spółdzielni