Działalność społeczna

Historia Spółdzielni nierozerwalnie spłata się z losem miejscowej społeczności.

W statucie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku od samego początku, tj. od 1870 roku, aż po dzień dzisiejszy, figuruje zapis informujący, że zadaniem Spółdzielni jest nie tylko „maksymalizacja zysku”, jak ma to miejsce w ogromnej większości przedsiębiorstw, ale także działalność na rzecz środowiska członków i pracowników „Zgody”, w tym – zagwarantowanie im możliwości ciekawego wypoczynku i rekreacji.

POMAGAMY:

  • instytucjom kulturalno-oświatowym i samorządowym
  • instytucjom charytatywnym
  • wspieramy akcje społeczno użyteczne

Ponadto sponsoruje różnego rodzaju instytucje związane z kulturą np. Płocką Orkiestrę Symfoniczną, rokrocznie Bieg Solidarności, wspiera akcje organizowane przez Urząd Miasta. To wszystko sprawia, że Spółdzielnia od ponad 140 lat zakorzeniona w historii Płocka i Płocczan nadal utrzymuje wypracowaną niezwykle silną pozycję na lokalnym rynku.

Niemal od początków istnienia Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku w kręgu jej zainteresowań znajdowały się dzieci. „Zgoda” zawsze starała się rozwijać ich zainteresowania, krzewić wśród nich postawy patriotyczne i wspomagać ich rozwój. Rękoma swoich członków i pracowników robiła to na przestrzeni minionych lat w bardzo różny sposób. Na przestrzeni lat płocka „Zgoda” brała i bierze udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz pomocy dzieciom, przekazuje darowizny finansowe i rzeczowe różnego rodzaju instytucjom. Wspiera m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niewidomych w Płocku, Noclegownię dla kobiet, Stowarzyszenie brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, Hospicjum w Płocku. Pamięta także o dzieciach swoich pracowników, którym z Funduszu Socjalnego dofinansowuje wypoczynek, pamięta o słodkich upominkach na Dzień Dziecka czy Boże Narodzenie, dla pracowników organizuje pikniki czy wycieczki. Wspiera także pracowników, którzy z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Z dawien dawna przy „Zgodzie” funkcjonuje Klub Spółdzielców, zrzeszający jej członków, pracowników (byłych i obecnych) oraz sympatyków. W ramach Klubu Spółdzielców organizowane były i są do dnia dzisiejszego m.in. spotkania wigilijne i wielkanocne.

Płocka ,,Zgoda” zawsze wspierała potrzebujących i czyni to do dzisiaj.