14 grudnia 2011 roku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 odbyła się kolejna Wigilia Spółdzielcza PSS ,,Zgoda'' w Płocku. Zgromadziło się ponad dwieście osób, były życzenia, dzielenie się opłatkiem, były wigilijne potrawy i wspólne śpiewanie kolęd.