Prezes Zarządu
Agnieszka Kamińska
24 267 15 00


Sekretariat
24 267 15 00 
pssplock@pssplock.pl

Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Piotr Waśniewski
24 267 15 09 
incrudo@poczta.fm

Główny Księgowy
Joanna Lis
24 267 15 32
fk@pssplock.pl

Dział Techniczny
Kierownik: Roman Skonieczny
24 267 15 08
tech@pssplock.pl

Dział Samorządu i Kadr
Kierownik: Paweł Wachol
24 267 15 05
kadry@pssplock.pl

Dział Finansowo – Księgowy
Kierownik: Małgorzata Rycharska
24 267 15 35
m.rycharska@pssplock.pl

Windykacje
Jadwiga Kania
24 267 15 40
j.kania@pssplock.pl

Piekarnia
Kierownik Jacek Oliwkowski
24 262 87 72 
j.oliwkowski@pssplock.pl

Dział Handlowy 
Dyrektor: Paweł Stawicki
24 267 15 18 
p.stawicki@pssplock.pl
handel@pssplock.pl

Kupcy

Marketing
Katarzyna Zdrojek
24 267 15 25
k.zdrojek@pssplock.pl