18 grudnia 2013 roku w Domu Technika odbyło się Spotkanie Wigilijne PSS Zgoda w Płocku. Były miłe życzenia i ciepłe słowa, a wieczór umilił występ pani Patrycji Malinowskiej.