15 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Członkowie uczestniczący w obradach dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. Na pięć miejsc mandatowych przypadających dla Członków Konsumentów w skład Rady Nadzorczej wybrani zostali: Władysław Zbigniew Leśniowski, Małgorzata Bartnik, Anna Siołek, Irena Łukasiak, Henryk Łebkowski. Na cztery miejsca mandatowe przypadających dla Członków Pracowników, w wyniku tajnego głosowania wybrani zostali: Piotr Waśniewski, Jolanta Urbańska, Bogumiła Bogucka, Mariola Kalinowska. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Subiekt 2018, nagrodzone zostały załogi sklepów 22 i 12 oraz wyróżniający się pracownicy z poszczególnych sklepów.