Obchody 140 lecia PSS ,,Zgoda” w Płocku

2010 r. – w jubileuszowy 140 rok swojego istnienia PSS ,,Zgoda” weszła z 857 członkami oraz 479 pracownikami zatrudnionymi w 27 sklepach, 2 zakładach produkcyjnych i administracji. W plebiscycie Tygodnika Płockiego ,,Z Tumskiego Wzgórza” – wydarzenie roku 2010 w kategorii ,,Gospodarka” PSS ,,Zgoda” otrzymała I miejsce. Czytelnicy tygodnika uznali jubileusz 140 lecia naszej firmy za najważniejsze wydarzenie ubiegłego roku. 24 marca 2011 r. podczas uroczystej gali w Domu Technika nagrodę odebrał prezes firmy Krzysztof Chojnacki.

Obchody jubileuszu 140 lecia PSS Zgoda w Płocku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, Teatr w Płocku – 25.06.2010 r.

Piknik Lotniczy – 19 -20 czerwca 2010 r.

Jarmark Tumski  – 11-13 czerwca 2010 r.

Piknik pracowników Spółdzielni – 2 czerwca 2010 r.

Dzień Dziecka w płockim ZOO – 30 maja 2010 r.

Wielka Gala w Domu Technika – 21 maja 2010 r.

Majówka na Starówce – 2 maja 2010 r.

Uroczysta Msza św. w Katedrze – 2 maja 2010 r.

2010 r. – w jubileuszowy 140 rok swojego istnienia PSS „Zgoda” weszła z 857 członkami oraz 479 pracownikami zatrudnionymi w 27 sklepach, 2 zakładach produkcyjnych i administracji.  11 marca 2010 r. płocka „Zgoda” została wyróżniona w X rankingu najbardziej dynamicznych firm w Polsce.

2009 r. została podpisana umowa współpracy z Polską Grupą Supermarketów, której siedziba mieści się w Warszawie.

Sieć Polska Grupa Supermarketów (PGS) jest organizacją niezależnych Detalistów branży spożywczej, działających pod wspólnym szyldem TOP MARKET, DELICA i MINUTA8 , skupiającą rodzimy kapitał. Powstała z inicjatywy Warszawskich Kupców. W odróżnieniu od innych tego typu sieci członkowie PGS są połączeni kapitałowo, będąc przy tym niezależnymi partnerami handlowymi, tworzą wspólną platformę zakupową.

2009 r. – wdrożono program TETA BIZNES PARTNER obsługujący Dział Finansowo – Księgowy i Kadry – Płace oraz elektroniczną komunikację umożliwiającą przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w Spółdzielni. Działania te usprawnią zarządzanie firmą.

2008 r. – Na Stanowisku Prezesa Panią Halinę Cicherską, która odeszła na zasłużoną emeryturę, zastąpił Pan Krzysztof Chojnacki. /na zdj. od lewej Piotr Waśniewski, Halina Cicherska, Krzysztof Chojnacki/.

Przełom XX i XXI wieku to czas modernizacji i restrukturyzacji zachowanych placówek i powolny, acz nieustanny wzrost wskaźników ekonomicznych.

Początek lat 80. to próby odzyskania samodzielności przez Spółdzielnię. W 1981 roku uchwalono nowy statut i reaktywowano Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Zgoda”, po dwóch kolejnych latach uzyskuje ona faktyczną samodzielność. W połowie lat 80. PSS „Zgoda” trzyma się całkiem nieźle, mimo ogólnego kryzysu systemu gospodarczego i politycznego kraju. W 1985 roku liczba członków wynosi 17600. 1924 pracowników zatrudnionych jest w 123 sklepach, 133 placówkach gastronomicznych i w 15 zakładach produkcyjnych.

Początek lat 80. to próby odzyskania samodzielności przez Spółdzielnię. W 1981 roku uchwalono nowy statut i reaktywowano Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Zgoda”, po dwóch kolejnych latach uzyskuje ona faktyczną samodzielność. W połowie lat 80. PSS „Zgoda” trzyma się całkiem nieźle, mimo ogólnego kryzysu systemu gospodarczego i politycznego kraju. W 1985 roku liczba członków wynosi 17600. 1924 pracowników zatrudnionych jest w 123 sklepach, 133 placówkach gastronomicznych i w 15 zakładach produkcyjnych.

01.04.1968 r. – w prima aprilis Spółdzielnia ostatecznie traci samodzielność. Zgodnie z polityką koncentracji, płocka „Zgoda” zostaje włączona jako oddział do nowo powstałej Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Warszawie. W 1975 r., po reformie administracyjnej kraju, sama zostaje Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców.

1960-1975 – „Zgoda” nadal dynamicznie się rozwija, podobnie jak miasto, w którym powstaje nowoczesny kombinat rafineryjno-petrochemiczny. Na początku lat 60. wybudowano Spółdzielczy Dom Handlowy, nowoczesną piekarnię o wydajności 10 ton pieczywa na dobę, a w kolejnych latach wiele nowoczesnych pawilonów handlowych. Wielokrotnie wzrastają obroty „Zgoda” uzyskuje w tym okresie bardzo dobre wyniki finansowe. Jednocześnie władze nadrzędne domagają się werbowania nowych członków. W wyniku skutecznej agitacji ich liczba wzrasta z 3742 w 1959 r., do 14 180 osób 1975 r. Spółdzielcy i płocczanie mogą jednak liczyć na wiele propozycji. Oprócz kursów i szkoleń, działają ośrodki Praktyczna Pani prowadzące w bardzo szerokim zakresie poradnictwo i usługi dla członków spółdzielni, organizowane są masowe wycieczki turystyczne i wyjazdy na imprezy kulturalne, dla całych rodzin. mieście i kraju znany jest 70-osobowy zakładowy zespół pieśni i tańca, kierowany przez J. Górzyńskiego. „Zgoda” odgrywa ważną rolę w społeczno – kulturalnym życiu miasta.

1949-1959 – „Zgoda” wobec masowego „upaństwawiania” i centralizacji spółdzielczości, w coraz większym stopniu traci samodzielność. Wprowadza się bardzo szczegółowe planowanie, a wszystkie wskaźniki ekonomiczno-gospodarcze narzucane są odgórnie. Wybory władz statutowych stają się fikcją, podobnie jak namaszczonych politycznie władz nadzorczych. Wszelkie wnioski przyjmuje się przez aklamację. Mimo to, płocka „Zgoda”, w odbudowywanym kraju, ma się coraz lepiej. W 1953 roku Spółdzielnia posiada 68 sklepów, 7 piekarń, 2 ciastkarnie, 3 masarnie i wytwórnię wód gazowanych. Zatrudnia 395 pracowników, zrzesza 3375 członków.

16.06.1946 – rozpoczyna się pierwsze po wojnie Walne Zebranie Członków, któremu przewodniczy ks. prof. Alojzy Poszwa, jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej. Jednym z punktów porządku obrad było powołanie nowej Rady Nadzorczej i choć dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych wybory nie odbyły się. Na dalszy ciąg zebrania spółdzielcy czekali aż trzy miesiące, do września. Nie przewodniczył już ksiądz Poszwa, układ polityczny był zupełnie inny.

21.01.1945 – tuż po wyzwoleniu spółdzielcy zebrali się, aby zabezpieczyć przed grabieżą mienie Spółdzielni, w tydzień później uruchomiono pierwsze siedem sklepów, a w lutym podjęła produkcję piekarnia. Początkowo pracownicy „Zgody” otrzymywali deputaty w artykułach spożywczych, niektórzy nawet w celu wprowadzenia towarów w obrót pożyczali Spółdzielni własne pieniądze.

1940 – 1944 – zarządcami Spółdzielni zostają Niemcy. Duży sklep gospodarstwa domowego oraz piekarnię przekazują firmom niemieckim. W „Zgodzie” zaczyna jednak działać zarząd konspiracyjny w składzie: S. Pudlik, M. Markiewicz i B. Kupiecki oraz przedstawiciel rady nadzorczej – H. Ławczyński. Jego celem była ochrona pracowników „Zgody” przed prześladowaniami, pomoc płocczanom więzionym w obozach, a także (w miarę możliwości), współdziałanie z niemieckimi zarządcami, jako próba ochrony, a nawet rozwoju majątku Spółdzielni, z nadzieją odzyskania go po wojnie. Nie obyło się bez strat. Niemcy aresztują aktywnych działaczy „Zgody”. Siedmiu z nich ginie podczas okupacji, wśród nich dwaj członkowie Zarządu – Wojciech Litewski i Aleksander Lewicki.

1939 – „Zgoda” prowadzi 12 sklepów, piekarnię, skład opału, skład nawozów sztucznych, skład materiałów budowlanych, dwie hurtownie soli (w Płocku i Wyszogrodzie), hurtownię nafty i olejów oraz tabor konny Zrzesza ponad 1600 członków. U progu drugiej wojny światowej Zarząd stanowiły trzy osoby: Wojciech Litewski, prezes, Stefan Pudlik, wiceprezes, Aleksander Lewicki, sekretarz. 12 – osobowej Radzie Nadzorczej przewodniczy Zygmunt Maciejewski.

08.09.1939 – władze okupacyjne przejmują nadzór nad Spółdzielnią. Powołany zostaje Zarząd komisaryczny. Już 11 września uruchomiono placówki handlowe. Od października język niemiecki zaczął obowiązywać w dokumentacji i korespondencji, a nazwę Spółdzielni zmieniono na Konsumengenossenschaft „Eintracht”.

1933 – do „Zgody” przyłącza się Płocki Okręgowy Związek Stowarzyszeń Spółdzielczych, co powoduje kolejną zmianę statutu. Nowy obowiązywać będzie do 1949 r. Spółdzielnia po raz kolejny zmienia nazwę na Okręgowa Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku, z odpowiednimi udziałami i znacznie rozszerza swoją działalność.

1929 – Spółdzielnia zrzesza 1545 członków i prowadzi osiem sklepów (6 kolonialnych, bławatny i żelazny).

1928 – dzięki wydatnej pomocy ówczesnych władz miasta, „Zgoda” buduje pierwszą w mieście nowoczesną piekarnię mechaniczną nr1, do dziś istniejącą. Rok póżniej piekarnia, aby zaspokoić rosnący popyt, produkuje 3097 kg chleba dziennie.

1926 – 1928 – nie mogąc sprostać konkurencji, do „Zgody” przyłączają się mniejsze organizacje spółdzielcze, działające na terenie miasta:

– w 1926 r. – Polski Sklep Żelazny, – w 1927 – Kooperatywa Urzędników Państwowych oraz Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Wisła w Radziwiu” – w 1928 – Stowarzyszenie Rzemieślników Chrześcijan oraz Spółdzielcze Stowarzyszenie Robotnicze „Spójnia”.

1922 – w oparciu o ustawę o spółdzielniach z 1921 r., w „Zgodzie” opracowano nowy statut. Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Zgoda” to nowa nazwa firmy. Likwidacji ulega kasa pożyczkowa. W Spółdzielni zaczyna funkcjonować nowy organ samorządowy – Rada Nadzorcza. Wybrana po raz pierwszy składała się z 9 osób.

1921 – „Zgoda”, która powoli zapomina o niepewnym czasie wojny światowej i polsko-sowieckiej, otwiera trzeci sklep, w nowo zakupionym budynku przy ul. Kościuszki. Działa również skład opalu przy ul. Królewieckiej. Spółdzielnia zrzesza 1871 członków.1917 – umiera prezes Mądrzejewski, w „Zgodzie” działał od 28 lat. Funkcję Prezesa obejmuje jego uczeń i zastępca, Aleksander Rudziński. 01.1911 – zakupiono kamienicę na rogu ulic Tumskiej i Więziennej (obecnie Sienkiewicza), gdzie do dziś mieści się siedziba Zarządu i administracji Spółdzielni. Rozbudowano znajdujący się tam sklep. 1906 – zakupiono piekarnię wraz z całym wyposażeniem 1887 – 1905 – przełom wieków okazuje się dla towarzystwa przychylny. Starania i praca Zarządu przynosi systematyczny wzrost liczby członków do 798 osób w 1905 r. i funduszu udziałowego do 3.351 rubli w 1904 r. Prezesem Zarządu zostaje Józef (nomen omen) Mądrzejewski, człowiek o dużym autorytecie w Płocku. Dzięki jego mądrym i rozsądnym poczynaniom Spółdzielnia przetrwała burzliwy okres rewolucji 1905 r. i lata I wojny światowej. 1876 – konkurenci włamują się do siedziby Towarzystwa, paląc akta i dokumenty w celu ostatecznego zniechęcenia Zarządu do dalszej działalności. 1874 – po dobrych latach towarzystwu „Zgoda” grozi upadłość. 07.05.1870 – pierwsze zebranie ogólne członków Towarzystwa: wybrano władze: – prezesem zebrań ogólnych został Jakub Orłowski, prezes Sądu Kryminalnego w Płocku – wiceprezesem – Władysław Drużyłowski, dr medycyny – sekretarzem – Stanisław Pyrowicz, patron Trybunału. wybrano także pierwszy Zarząd „Zgody”: – Gustaw Fogel, prezes – Walerian Jędrzejewski, wiceprezes – Ksawery Kamocki, sekretarz – Mateusz Przybojewski, kasjer 11.02.1870 r. – po długich staraniach inicjatorów, wojskowy minister spraw wewnętrznych zatwierdził ustawę Towarzystwa Spożywczego i Kasy Pożyczkowej w mieście Płocku pod nazwą „Zgoda”. Dokument ten został podpisany m.in. przez czternastu członków założycieli. 02.05.1870 r. – to dzień uroczystej inauguracji działalności Towarzystwa.

Na mieszkańców Płocka czekały dwa pierwsze sklepy. 1869 r. – w znajdującym się pod zaborem rosyjskim, 20-tysięcznym mieście nad Wisłą, grupa światłych obywateli, zafascynowanych ideami spółdzielczości, postanawia zawiązać stowarzyszenie, którego głównym celem jest dostarczanie swoim członkom niezbędnych produktów życia w dobrych gatunkach, po cenach umiarkowanych, a także wydawanie pieniężnych pożyczek. W tej grupie są: Gustaw Fogel, Walerian Jędrzejewski, Władysław Drużyłowski, Mateusz Przybojewski i Ksawery Kamocki.