Wspomnienie o Prezesie Krzysztofie Chojnackim

W dniu 14.11.2020r. odszedł od nas … nagle i bez pożegnania nasz Prezes Krzysztof Chojnacki. Prezes – wspaniały człowiek, przyjaciel. I nie są to żadne górnolotne słowa, taki był – „ludzki”, a w dzisiejszym rozpędzonym świecie – to ogromna rzadkość. Pan Prezes – tak się do niego zwracaliśmy (bo Prezes to dla nas, najbliższych współpracowników jego drugie imię) był bardzo mądrym i rozważnym człowiekiem, tą mądrość czerpał i z doświadczenia i z otoczenia. Był gadułą, czasami trudno było się wbić między zdania, ale też słuchał i miał umiejętność „wyłapywania” z wypowiedzi innych ważnych, mądrych, czasem też zwyczajnych, ale jak się później okazywało trafnych stwierdzeń. Prezes, to szef, z którym mogliśmy dyskutować, mogliśmy sobie pozwolić na wyrażenie swojej opinii i przedstawienie swoich argumentów – on słuchał, ważył i podejmował decyzje, jak się okazuje teraz z perspektywy czasu, słuszne decyzje.

Niedawno nagrywaliśmy film z okazji jubileuszu 150-lecia Spółdzielni, Prezes podziękował w nim wszystkim klientom, pracownikom i członkom Spółdzielni – powiedział „jest to dla mnie niewyobrażalny zaszczyt reprezentować Spółdzielnię w roku tak zacnego jubileuszu …”, okazuje się, że to jednak pożegnanie…

Panie Prezesie – dla nas – myślę o Radzie Nadzorczej, Członkach Spółdzielni, Pracownikach, Współpracownikach, Kontrahentach, wszystkich, którzy utrzymywali z Panem, ze Spółdzielnią relacje bardziej lub mniej biznesowe, dla mnie – jest wielkim zaszczytem móc spotkać na swojej drodze Takiego Człowieka, skromnego i wielkiego zarazem, Człowieka o ogromnej kulturze, ale i trochę „roztrzepanego”, Człowieka z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie i teraz pozostał niewyobrażalny żal, rozpacz i ogromna, ogromna strata.

Agnieszka Kamińska Dyrektor Handlowy Pełnomocnik Spółdzielni

Poniżej przedstawiamy przebieg pracy zawodowej naszego Prezesa:

Krzysztof Chojnacki urodził się 2 sierpnia1956r., był absolwentem Politechniki Warszawskiej, pracę zawodową rozpoczął w 1982r. w Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszyca w Gąbinie, w latach 1983-1985 pracował w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Boryszew-Erg” w Sochaczewie, a od 02.01.1985r. w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku początkowo jako z-ca kierownika d/s Technicznych w Piekarni nr 10, potem kolejno z-ca Kierownika w Dziale Marketingu, Z-ca Dyrektora Handlowego, a następnie – od 04.04.2008r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 1994-2008 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Zajmując stanowisko z-cy dyrektora handlowego wprowadził do firmy nowoczesny model zarządzania. Pracę rozpoczął od weryfikacji problemów, wielopłaszczyznowych rozmów z załogą administracji oraz sklepów, a także podjęcia negocjacji warunków handlowych z dostawcami i producentami. Miało to na celu zapewnienie stabilności Spółdzielni i na nowo zbudowania jej wizerunku jako firmy przyjaznej zarówno pracownikom jak i klientom.

Cały okres jego pracy wyróżniało wybitne poświęcenie i zaangażowanie na rzecz Spółdzielni, doprowadził do całkowitego zmodernizowania i zwiększenia jej majątku oraz znaczącego wzrostu dochodów Spółdzielni, powodując przesunięcie się Spółdzielni w rankingu wszystkich Spółdzielni Spożywców w Polsce z miejsca 9 na 4, budując jej silną pozycję na rynku. Krzysztof Chojnacki ceniony był także wśród firm zewnętrznych za rzeczowe podejście do współpracy, szczególnie za wspieranie lokalnych producentów żywności. Jego wysoki poziom kompetencji i zaangażowania doceniono wybierając go na członka Rad Nadzorczych: od 2016r. Polskiej Grupy Supermarketów – od czerwca 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od listopada 2019r. był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości SPOŁEM.

Od wielu lat był członkiem Rady Głównej Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, której w 2003r. był współzałożycielem. Krzysztof Chojnacki podejmował wiele działań na rzecz społeczności lokalnej. W tym zakresie Spółdzielnia jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym podmiotem wspierającym ogromną ilość inicjatyw prospołecznych różnych organizacji. Wyrazem wdzięczności jest ogromna ilość dyplomów, podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Krzysztof Chojnacki posiadał umiejętność budowania relacji z pracownikami i organizacjami związkowymi, która zaskutkowała przyznaniem Spółdzielni w 2019r. tytułu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W 2020r. został przyznany Prezesowi Złoty Medal za długoletnią służbę – miał być wręczony na obchodach 150 – lecia Spółdzielni, plany pokrzyżowała pandemia.Prezes to wielka postać, człowiek niezwykle pogodny, ciepły, otwarty na drugiego człowieka i taki pozostanie w naszej pamięci…

Z Rodziną naszego Prezesa łączymy się w bólu, składamy najszczersze kondolencje. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …

Prezes, to człowiek niezwykle szanowany, czego dowodem są liczne maile i telefony z wyrazami żalu, smutku… dla każdego wiadomość o śmierci Prezesa była szokująca, każdy wspominał jakąś wspólną historię, wspólne rozmowy i wszyscy jednym głosem podkreślali wielkość Tego Skromnego Człowieka.