Nieruchomość przy ul. Miodowej 3 w Płocku

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość zabudowaną powierzchni 372,95 m2 – działka ewid. nr 691 o pow. 455 m2 i działka nr 694/51 o pow. 81 m2 położoną w Płocku przy ul. Miodowej 3. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerami telefonów 600 970 003 lub 24 267 15 08. Oferty prosimy składać na adres Spółdzielni lub drogą e-mail: pssplock@pssplock.pl