II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Spożywców za rok 2020

2020