Na skutek ciągłej polityki koncentracji, płocka ,,Zgoda” zostaje włączona jako oddział do nowo powstałej Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Warszawie

1968