Powstanie nowego statutu i kolejna zmiana nazwy na Okręgową Spółdzielnię Spożywców ,,Zgoda” (do 1949 r.) Przed wybuchem II wojny światowej ,,Zgoda” posiadała 11 sklepów spożywczych i przemysłowych, 2 składy opału, 1 skład materiałów budowlanych, 1 skład nawozów sztucznych, dzierżawiła również hurtownie soli w Płocku i Wyszogrodzie oraz skład materiałów pędnych i 1 piekarnię mechaniczną.

1933