Spółdzielnia ponownie odzyskuje samodzielność, uchwala nowy statut i reaktywuje Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Zgoda” w Płocku.

1983