Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie 2020 – plebiscyt Tygodnika Płockiego W kategorii „Inicjatywy Społeczne i gospodarcze” najwięcej głosów przypadło 150-leciu funkcjonowania w Płocku Spółdzielni Społem PSS „Zgoda”

2021