Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Spożywców za rok 2020

Kolejna odsłona Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Spożywców, za rok 2020.
Jak co roku oceniono najlepsze działające w naszym kraju sklepy prowadzone przez Spółdzielnie Spożywców „Społem”. Pod uwagę brano dużo czynników od wyników ekonomicznych, poprzez prowadzoną politykę kadrową, wpływ na lokalną społeczność. W ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców za rok 2020 organizowanym przez „Strefę Gospodarki”, „Zgoda” została sklasyfikowana na drugim miejscu.