Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 24.06.2022

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się 24.06.2022 roku w Teatrze Płockim.

 Do stacjonarnej formy obrad Walnego Zgromadzenia powrócono po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią Covid-19. Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci członków, którzy w ostatnim okresie odeszli ( wśród nich byłych Prezesów Spółdzielni Pani Haliny Teresy Cicherskiej oraz Pana Krzysztofa Chojnackiego).

Walne Zgromadzenie, które odbyło się w płockim Teatrze Dramatycznym miało charakter wyborczy. W obradach uczestniczyło 362 członków Spółdzielni, co stanowiło 45,25 % ogółu zrzeszonych.

Warte podkreślenia jest również to, że na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu po raz kolejny wręczono odznaczenia i wyróżnienia – w tym odznaczenia spółdzielcze, nagrody jubileuszowe, dyplomy oraz nagrodę „Subiekt”.

Nagrodę „Subiekt” – w kategorii najlepszy sklep otrzymał:

1. Sklep nr 22

2. Sklep nr 70

3. Sklep nr 132

Zebranie zakończyło się wyborem nowej 9 – osobowej Rady Nadzorczej (2022 – 2026) w składzie: Małgorzata Bartnik, Bogumiła Bogucka, Wiesława Ciarka, Ewa Kacner, Władysław Zbigniew Leśniowski, Irena Łukasiak, Jarosław Pardyka, Małgorzata Rycharska, Jolanta Urbańska.