Wspomnienie o Piotrze Waśniewskim

W sobotę rano dostaliśmy smutną informację o śmierci naszego kolegi Piotra Waśniewskiego. Piotr był związany ze Spółdzielnią od 1988r. Od 1991r. był Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, a od 1994r. pracował w Radzie Nadzorczej Spółdzielni, pełniąc przez pięć kolejnych kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tuż przed ostatnim Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 24 czerwca 2022r. zachorował, ale mieliśmy nadzieję, że może da radę, że wystarczy mu sił żeby jeszcze zawalczyć o siebie, że może stanie się cud. Niestety …

Piotr był człowiekiem bardzo związanym ze Spółdzielnią, zależało mu na członkach Spółdzielni, na jej pracownikach, na członkach swojego związku. Kiedy tego potrzebowali walczył o nich, nawet jeśli była to kontrowersyjna walka, ale potrafił też świetnie negocjować. Bardzo dobrze będę wspominać naszą współpracę.

Piotrze zawsze to Ty żegnałeś odchodzących, dziś my żegnamy Ciebie… Spoczywaj w pokoju, będziemy o Tobie pamiętać…

Agnieszka Kamińska
Prezes Zarządu Społem PSS Zgoda w Płocku