Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 23.06.2023

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się 23.06.2023 roku w Teatrze Płockim.

Podczas Walnego Zgromadzenia wręczono dyplomy uznania wyróżnionym pracownikom za całokształt pracy zawodowej i w uznaniu za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Spółdzielni oraz przyznano nagrody „Subiekt” trzem sklepom.

Nagrodę „Subiekt 2023” – w kategorii ,,Najlepszy sklep” otrzymał Sklep nr 23.

Nagrodę „Subiekt 2023” – w kategorii ,,Dynamika obrotów” otrzymał Sklep nr 101.

Dyplomem uznania został uhonorowany Sklep nr 72.