Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Spożywców za rok 2023

Wybrano najlepsze Spółdzielnie Spożywców funkcjonujące w całej Polsce, organizując kolejną edycję Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców. Po analizie szeregu czynników – od kondycji finansowej, poprzez politykę personalną, zasięg, a skończywszy na integracji z lokalnymi społecznościami – wyłoniono krajowych liderów spółdzielczości spożywców.
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Zgoda” w Płocku zajęła II miejsce, razem ze „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców Południe we Wrocławiu.