Po reformie administracyjnej , w wyniku której powstaje województwo płockie, ,,Zgoda” zostaje Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców.

1975