W wyniku reorganizacji handlu, „Zgoda” musi przekazać na rzecz sektora państwowego kilkanaście sklepów oraz część usługową , a także ogromnymi nakładami dokonać remontów oddawanych placówek.

1976