W październiku 1869 dwóch obywateli Gustaw Fogiel i Walerian Jędrzejewski rozpoczęli starania o powołanie do życia „Zgody”.  W związku z tym złożyli w  urzędzie gubernialnym w Płocku podanie do Petersburga o zatwierdzenie statutu i wydanie zezwolenia na otwarcie stowarzyszenia. Po kilku miesiącach statut został zatwierdzony i zarejestrowany dnia 24 lutego 1870 roku przez ministra spraw wewnętrznych Timoszewa.

1869