Inauguracja działalności pod nazwą ,,Towarzystwo Spożywcze i Kasa Pożyczkowa ,,Zgoda” w Płocku”. Głównym celem działalności Towarzystwa było „dostarczanie swoim członkom niezbędnych produktów życia w dobrych gatunkach, po cenach umiarkowanych, a także wydawanie pieniężnych pożyczek”. Pierwszym prezesem został Gustaw Fogel, znany płocki finansista i filantrop. W pierwszych latach swojej działalności na mieszkańców Płocka czekały dwa pierwsze sklepy, z których jeden przy ul. Kolegialnej 1 istniał aż do lat 90. dwudziestego wieku.

2 maja 1870 r.