Zakupiono kamienicę (obecnie przy ul. Sienkiewicza 32), gdzie do dziś mieści się siedziba Zarządu i admini-stracji Spółdzielni, przeniesiona z biura mieszczącego się dotychczas na poddaszu kamienicy, w której znajdował się sklep nr 1 /obecna ul. Kolegialna 1/

1911