W wyniku reorganizacji handlu, „Zgoda” musi przekazać na rzecz sektora państwowego kilkanaście sklepów oraz część usługową. W 1983 roku ponownie odzyskuje samodzielność.

1922