Rada Nadzorcza Społem PSS Zgoda w Płocku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Społem PSS Zgoda w Płocku za rok 2023 i 2024.

Oferty należy składać w terminie do 30 września 2023 r. osobiście, w siedzibie Spółdzielni w Płocku przy ul. Sienkiewicza 32
w sekretariacie w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres: pssplock@pssplock.pl
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Rada Nadzorcza Społem PSS „Zgoda” w Płocku