Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie 2020 – plebiscyt Tygodnika Płockiego

Z Tumskiego Wzgórza”. Miedzioryty wręczone, plebiscyt „Tygodnika Płockiego” rozstrzygnięty. W kategorii „Inicjatywy Społeczne i gospodarcze” najwięcej głosów przypadło 150-leciu funkcjonowania w Płocku Spółdzielni Społem PSS „Zgoda”.