Dzięki rozważnym i mądrym posunięciom władz „Zgody”, przetrwała burzliwy okres rewolucji 1905 r. i nie zawiesiła swojej działalności w latach trwania I wojny światowej.

1905-1918